Vydáno: 1. 1. 2019
431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Tento účet nemá v průběhu a na konci účetního období jakýkoli zůstatek. Po zjištění výsledku hospodaření běžného účetního období je jeho výše při otevírání účetních knih v následujícím účetním období přeúčtována právě na účet 431. Výsledek hospodaření je rozdělován na základě písemného rozhodnutí valné hromady. Po rozdělení tohoto disponibilního výsledku hospodaření nesmí mít účet 431 zůstatek.