Vydáno: 1. 1. 2019
491 – Účet individuálního podnikatele Vzhledem k tomu, že individuální podnikatel může provádět výběry pro osobní spotřebu je možné, aby v průběhu účetního období měl účet aktivní zůstatek. Protože individuální podnikatel nepoužívá účty účtových skupin 41 a 42, musí zároveň v analytické evidenci samostatně vést přijaté dary a kumulované výdělky minulých účetních období.