Vydáno: 1. 1. 2019
522 – Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti Na tomto účtu účetní jednotky zachycují náklady z titulu hrubých mezd společníků obchodní korporace, a to ve formě peněžitých i nepeněžitých plnění. Mzdové náklady z titulu hrubých mezd jsou daňově účinné.