Vydáno: 1. 1. 2019
538 – Ostatní daně a poplatky Na tomto účtu účetní jednotky evidují předpisy daně z nabytí nemovitostí, a dále předpisy daně spotřební. V neposlední řadě jsou na tento účet účtovány rovněž poplatky, zejména kolky či dálniční poplatky. Náklady evidované na tomto účtu jsou zpravidla daňově účinné.