Vydáno: 1. 1. 2019
543 – Dary Na tomto účtu účetní jednotky evidují poskytnuté peněžní a nepeněžní dary. Hodnota darů není daňově účinným nákladem, nicméně hodnotu darů lze použít jako nestandardní odpočet od základu daně.