Vydáno: 1. 1. 2019
549 – Manka a škody z provozní činnosti Na tomto účtu účetní jednotky evidují náklady související s manky a škodami v provozní oblasti. Tyto náklady jsou daňově účinné pouze do výše jejich náhrady.