Vydáno: 1. 1. 2019
561 – Prodané cenné papíry a podíly Na tomto účtu účetní jednotky evidují pořizovací cenu prodaných krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů. Tyto náklady jsou daňově účinné.