Vydáno: 1. 1. 2019
584 – Změna stavu zvířat Na tomto účtu účetní jednotky zachycují přírůstky a úbytky zvířat, o nichž účtují jako o zásobách. Jedná se o daňově účinné náklady (často vzhledem k zůstatku záporné povahy).