Vydáno: 1. 1. 2019
596 – Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Prostřednictvím tohoto účtu účetní jednotky (v. o. s., k. s.) účtují o převodu podílu na zisku či ztrátě společníkům v. o. s. a komplementářům k. s. Nejedná se o daňově účinné náklady.