Vydáno: 1. 1. 2018
069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek Na tomto účtu účetní jednotky evidují finanční majetek se splatností překračující jeden rok, a to zejména: