Vydáno: 1. 1. 2019
086 – Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám Na tomto účtu účetní jednotky evidují odpisy dospělých zvířat a jejich skupin v průběhu jejich života. Dospělá zvířata lze odpisovat individuálně (tažná zvířata a koně lze odpisovat výhradně touto metodou) anebo po skupinách.