Vydáno: 1. 4. 2019
Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu § 11 odst. 1 ZDPH Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu, jak je zřejmé, je důležité z pohledu pořizovatele, kterému vzniká povinnost přiznat daň. Podle základního principu je obecně místem plnění místo, kde končí přeprava pořizovaného zboží.