Vydáno: 1. 4. 2019
Osoba povinná k dani z přidané hodnoty § 5 odst. 1 ZDPH Osobou povinnou k dani je pro účely ZDPH osoba, která uskutečňuje samostatně ekonomické činnosti.