Vydáno: 1. 3. 2017
Osoba povinná k dani z přidané hodnoty § 5 odst. 1 ZDPH Osobou povinnou k dani je pro účely ZDPH právnická nebo fyzická osoba, která uskutečňuje samostatně ekonomické činnosti.