Vydáno: 1. 4. 2019
Oprava výše daně v případě nedobytné pohledávky ! § 46 až § 46g ZDPH Od účinnosti novely 2019 nahrazuje nová úprava dřívější ustanovení § 44 ZDPH. Tato úprava kromě opravy základu daně za dlužníky v insolvenčním řízení řeší i další možnosti opravy v případě nezaplacení zdanitelného plnění.