Vydáno: 1. 4. 2019
Oprava základu daně při pořízení zboží z jiného členského státu § 42 odst. 11 ZDPH Oprava základu daně při pořízení zboží z jiného členského státu se provádí podle stejných zásad jako oprava daně při tuzemském přijatém zdanitelném plnění, např. dodání zboží v tuzemsku. Základem pro provedení opravy je fakticky opravný daňový doklad dle § 45 ZDPH vystavený osobou registrovanou k dani v jiném členském státě.