Vydáno: 1. 4. 2019
Osvobození od daně při pořízení zboží z jiného členského státu § 65 ZDPH Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně, je-li dodání takového zboží v tuzemsku osvobozeno od daně v každém případě. Z toho tedy vyplývá, že např. dodání lidské krve je osvobozeno od daně při dodání v tuzemsku v každém případě bez dalších podmínek, a proto je osvobozeno i její pořízení z jiného členského státu. Dodání osobního automobilu je osvobozeno od daně pouze za splnění stanovených podmínek, a proto jeho pořízení z jiného členského státu nelze osvobodit od daně (§ 65 ZDPH). Pořízení zboží z jiného členského státu je také osvobozeno od daně, pokud dovoz takového zboží je osvobozen od daně. Například pokud by dováženému zboží bylo ve vazbě na celní předpisy přiznáno osvobození od daně při dovozu, bylo by osvobozeno i při pořízení z jiného členského státu.