Související články

Uplatnění správné sazby DPH u oprav a rekonstrukcí staveb pro bydlení, použití režimu přenesení daňové povinnosti
Otázky a odpovědi: Režim přenesené daňové povinnosti ve sdružení - vazba na účetnictví
Novela zákona o dani z přidané hodnoty - dokončení
Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2017
Legislativní novinky k 12. 6. 2017
Stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti
Uplatňování novely zákona o DPH od 1. 4. 2019
Režim přenesené daňové povinnosti - kukuřičná siláž
Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019
FVE - zdaňování a tvorba rezerv
Vztahuje se režim přenesení daňové působnosti při dodání osiva i na cenu palet?
DPH ve stavebnictví
Otázky a odpovědi: Reverse charge u přijatých faktur
Kdy nebude potrestáno pozdější přiznání DPH
Novinky v daňové a související legislativě během roku 2017
Rozšíření trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti a navrhované změny
Kdo je osobou povinnou přiznat nebo zaplatit daň
Legislativní novinky k 28. 7. 2017
Daňové a účetní novinky od 1. 1. 2019
Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění v roce 2016
Otázky a odpovědi: Povinnosti odběratele v případě, že se dodavatel stal zpětně plátcem DPH
Přenesení daňové povinnosti
Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016
Změny v DPH plánované pro rok 2017
Legislativní novinky k 4. 2. 2019
Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017
Práce na movité věci s přeshraničním prvkem je založena na principu přenesené daňové povinnosti za předpokladu, že je adresována osobě povinné k dani
Prodej osiva
Změny daně z přidané hodnoty od dubna 2019
Rozsudek SD EU ve věci nároku na odpočet daně z vystavené faktury podle obecných pravidel DPH místo režimu přenesené daňové povinnosti
Vydáno: 1. 4. 2019
Režim přenesení daňové povinnosti - obecná ustanovení a principy Od 1. 1. 2015 došlo k zásadním změnám v oblasti „tuzemského“ režimu přenesení daňové povinnosti. V podstatě jsou dva typy režimu přenesení daňové povinnosti, a to trvalý a dočasný. Rozdíl mezi nimi je, že trvalé užití režimu přenesení daňové povinnosti není časově omezeno, kdežto ten dočasný má pouze omezenou časovou platnost.