Vydáno: 1. 1. 2019
Předmět daně ze staveb a jednotek § 7 ZDNVPředmětem daně ze staveb a jednotek jsou zdanitelné stavby, tedy především budovy, kterými se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budovy podle katastrálního zákona. Budovou je nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.