Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 09 - OPRAVNÉ POLOŽKY KE STÁLÝM AKTIVŮM Definice a obecné principy Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku (korekci aktiv) v případě, kdy tržní (reálná) hodnota majetku je nižší než jeho hodnota v účetnictví. V případě, že pominou důvody tohoto dočasného snížení, opravné položky zúčtujeme.