Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 43 - VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Definice a obecné principy Výsledkem hospodaření rozumíme dosažený zisk či ztrátu za minulé účetní období. O rozdělení výsledku hospodaření může účetní jednotka účtovat pouze na základě písemného rozhodnutí statutárního orgánu společnosti. Po rozdělování výsledku hospodaření nesmí mít účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení žádný zůstatek.