Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 46 - DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 46 účetní jednotky sledují bankovní úvěry se splatností delší než jeden rok. Úvěry oceňujeme v jejich jmenovitých hodnotách.