Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 55 - ODPISY, REZERVY, KOMPLEXNÍ NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ A OPRAVNÉ POLOŽKY V PROVOZNÍ OBLASTI Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 55 účetní jednotky zachycují odpisy dlouhodobého majetku, a dále tvorbu a čerpání rezerv a opravných položek.