Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 60 - TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZBOŽÍ Definice a obecné principy Na účtech účtové skupiny 60 účetní jednotky sledují tržby za realizované služby, a dále tržby z prodeje výrobků a zboží.