Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ OSNOVA ÚČTOVÁ TŘÍDA 4 - KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Právní úprava - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Vyhláška č. 500/2002 Sb. - Český účetní standard č. 003 – Odložená daň - Český účetní standard č. 004 – Rezervy - Český účetní standard č. 012 – Změny vlastního kapitálu - Český účetní standard č. 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Definice a obecné principy Na účtech účtové třídy 4 jsou účtovány operace související s operacemi ve vlastním kapitálu, a dále dlouhodobé dluhy.