Vydáno: 1. 1. 2019
Daň z nemovitých věcí – obecně Daň z nemovitých věcí je nejklasičtější a nejfrekventovanější majetkovou daní. Daňová povinnost se váže k vlastnictví nemovitého majetku a zdanění podléhají výlučně pozemky, stavby a jednotky nacházející se na území České republiky.