Vydáno: 1. 1. 2019
06x – Příklady účtování Příklad účtování Účetní jednotka MOMO nakoupila v březnu 20X1 70 % podíl na majetku firmy KARTÁGO za 14 000 000 Kč. Reálná hodnota podílu k 31. 12. 20X1 činí 12 000 000 Kč, přičemž vlastní kapitál firmy KARTÁGO činí 18 000 000 Kč.