Související články

Účtování o rezervách
Vydáno: 1. 1. 2019
57x – Příklady účtování Příklad účtování Účetní jednotka pořídila v průběhu roku 20X1 krátkodobý finanční majetek ve výši 85 000 Kč. K rozvahovému dni však zjistila, že jeho tržní ocenění činí 80 000 Kč. V následujícím účetním období bylo zjištěno tržní ocenění tohoto majetku ve výši 83 000 Kč.