Související články

Cestovní náhrady u společníků a jednatelů právnických osob
Pozor na čestná prohlášení
Specifické případy zápisů v daňové evidenci, 1. část
Pracovní cesty v obci sjednaného místa výkonu práce
Srážky ze mzdy - cestovné
Cestovní náhrady u jednatele
Otázky a odpovědi: Počátek a konec pracovního výkonu při pracovní cestě
Otázky a odpovědi: Vyúčtování cestovních náhrad - zaokrouhlování
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2017
Právní úprava promlčení a prekluze v občanském zákoníku
Výdaje na pohonné hmoty u finančního leasingu, nájmu, výpůjčky a výprosy vozidla za rok 2017
Počítání stravného při dvoudenní tuzemské pracovní cestě
Automobil podnikatele a zaměstnance na pracovní cestě
Určování počátku a konce pracovní cesty zaměstnanců
Cestovné
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště/místo výkonu práce
Náhrada jízdného za městskou hromadnou dopravu v souvislosti s § 159 odst. 2 zákoníku práce
Nejasnosti v souvislosti se zahraničními pracovními cestami
Náhrady cestovních výdajů musí být proplaceny
Poskytování cestovních náhrad
Výdaje na pracovní cesty poplatníků daně z příjmů
Legislativní novinky k 6. 1. 2019
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2018
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2019
Vyúčtování pracovní cesty
Otázky a odpovědi: Cestovní příkaz při pracovní cestě kratší než 5 hodin
Otázky a odpovědi: Parkovné jako daňově uznatelný náklad
Důležitá stanoviska k poskytování náhrad cestovních výdajů
Vydáno: 1. 1. 2018
Cestovní výdaje § 6 odst. 7 písm. a) ZDPMezi příjmy zaměstnance, které nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, patří: