Vydáno: 1. 1. 2018
Cestovní výdaje § 6 odst. 7 písm. a) ZDPMezi příjmy zaměstnance, které nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, patří: