Vydáno: 1. 1. 2018
Poplatník a plátce daně z příjmů fyzických osob § 2 odst. 1 ZDPPoplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Tito poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.