Vydáno: 1. 1. 2018
Osvobození bezúplatných příjmů z dědění od daně z příjmů fyzických osob Osvobození bezúplatných příjmů nabytých děděním a z odkazu řeší ZDP od roku 2014. V situaci, kdy by zůstavitel zemřel do 31. 12. 2013, postupovalo by se podle úpravy v již zrušeném ZDDPN.