Vydáno: 1. 1. 2018
Osvobození bezúplatných příjmů z darování od daně z příjmů fyzických osob Osvobození bezúplatných příjmů nabytých darováním řeší ZDP od roku 2014.