Vydáno: 1. 1. 2018
Daňové tvrzení Mimo zmíněné registrační povinnosti má fyzická osoba s příjmy podléhajícími dani z příjmů ještě i další povinnosti vůči správci daně, a to povinnosti podávat daňová tvrzení. Těmi daňový řád rozumí daňová přiznání, hlášení nebo vyúčtování. V obecné rovině její povinnosti určuje , speciální ustanovení pro daň z příjmů obsahuje ZDP.