Vydáno: 1. 1. 2018
Dodatečné daňové přiznání § 141 odst. 1 DŘ Pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob ZDP speciální ustanovení nemá. Vychází se tedy z obecných ustanovení v . Pokud daňový subjekt zjistí, že jeho daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné přiznání. V dodatečném přiznání se uvede: