Vydáno: 1. 1. 2018
Lhůty pro doměření daně z příjmů fyzických osob § 148 odst. 1 DŘLhůta pro stanovení daně je postavena na principu označovaném též jako "0 + 3". Daň totiž nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí tři roky, počítá se však až dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.