Vydáno: 1. 1. 2018
Daň stanovená paušální částkou § 7a odst. 1 ZDP Stanovení daně paušální částkou znamená speciální možnost zjednodušeného zdaňování příjmů.