Vydáno: 1. 1. 2018
Stanovení a splatnost daně paušální částkou § 7a odst. 3 ZDP Výši daně vypočte správce daně sám, přičemž vychází z údajů o výši předpokládaných příjmů a předpokládaných výdajů uvedených poplatníkem v žádosti.