Vydáno: 1. 1. 2018
Společnost (bez právní osobnosti) § 2716 a násl. OZSpolečnost (bez právní osobnosti) vznikne, zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci. Společníky mohou být nejen fyzické osoby, ale i právnické osoby.