Vydáno: 1. 1. 2018
Co a jak lze rozdělit ve společnosti (bez právní osobnosti) § 2728 OZPříjmy dosažené poplatníky v rámci společné činnosti na základě smlouvy o sdružení do společnosti a jim odpovídající výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů se rozdělují mezi společníky: