Vydáno: 1. 1. 2018
Poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti § 6 odst. 2 ZDPPoplatník daně z příjmů ze závislé činnosti je označován jako zaměstnanec. Je to vždy fyzická osoba. V případě příjmů ze závislé činnosti není totožný poplatník s plátcem.