Vydáno: 1. 1. 2018
Zdaňování příjmů při zaměstnávání na dohody Popsané stanovení základu daně se týká především zaměstnanců zaměstnávaných v pracovním poměru anebo na základě dočasného přidělení agenturou práce.