Vydáno: 1. 1. 2018
Zdaňování příjmů při zaměstnávání cizinců Se vstupem České republiky do EU přibylo případů zaměstnávání cizinců, lépe řečeno poplatníků, kteří nemají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle nezdržují, tedy tzv. nerezidentů v České republice, u nichž se zdaňují v tuzemsku pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky.