Vydáno: 1. 1. 2018
Příjmy z nájmu v případě spoluvlastnictví § 9 odst. 2 ZDP Pokud příjmy z nájmu plynou manželům ze společného jmění manželů (§ 708 OZ), zdaňují se jen u jednoho z nich.