Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní příjmy - podíl na likvidačním zůstatku a vypořádací podíl § 10 odst. 1 písm. f) a g) ZDPZdanění podílu na likvidačním zůstatku a vypořádacího podílu uvádíme společně, neboť mají i shodný princip zdanění.