Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní příjmy - příjem z rozpuštění rezervního fondu § 10 odst. 1 písm. o) ZDP Za ostatní příjem je považován i příjem z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku nebo z rozpuštění obdobného fondu.