Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní příjmy - bezúplatné § 10 odst. 1 písm. l) až n) ZDPPřestože výčet ostatních příjmů nemůže být nikdy úplný, zákonodárci od roku 2014 přidali do zákona ještě několik případů bezúplatných příjmů, které se zdaní v rámci ostatních příjmů (pochopitelně jen za předpokladu, že se nejedná o osvobozené příjmy anebo příjmy zdaňované v jiných dílčích základech fyzické osoby). Jde o následující příjmy: