Vydáno: 24. 8. 2016
Předmět daně veřejně prospěšných poplatníků § 18a odst. 1 ZDP U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně: