Vydáno: 24. 8. 2016
Převod obchodního závodu na obchodní korporaci § 23a odst. 1 ZDPPřevodem obchodního závodu na obchodní korporaci se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí postup, při kterém obchodní korporace převádí bez toho, aby zanikla (dále jen "převádějící obchodní korporace"), obchodní závod na jinou obchodní korporaci (dále jen "přijímající obchodní korporace") tak, že za převedený obchodní závod získá převádějící obchodní korporace podíl v přijímající obchodní korporaci nebo se zvýší její vklad do základního kapitálu přijímající obchodní korporace.