Související články

Legislativní novinky k 20. 3. 2017
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015
Jak změnit účetní období
Uplatnění daňové ztráty
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2016
Některá upozornění k daňovému přiznání veřejně prospěšných poplatníků
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015
Daňová ztráta v daňovém přiznání za rok 2010
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016
Odpočet na podporu odborného vzdělávání
Otázky a odpovědi: Odklad daňového přiznání při přechodu na hospodářský rok za období kratší 12 měsíců
Otázky a odpovědi: Plná moc pro odklad daňového přiznání
Odpočet daru v daňovém přiznání - shodné a rozdílné podmínky pro uplatnění u fyzických a právnických osob
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2015
Zálohy na daně z příjmů placené poplatníky
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2018
Odklad termínu podání přiznání k daním z příjmů
Daňové aspekty fúzí
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015
Daňové přiznání k DPPO u příspěvkových organizací za rok 2015
Povaha pokuty za opožděné tvrzení daně
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010
Legislativní novinky k 4. 2. 2019
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2019
Implementace směrnice ATAD v České republice - 1. část
Vydáno: 24. 8. 2016
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období § 38m odst. 1 ZDP Obecně platí, že poplatník daně z příjmů právnických osob je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, a to i v případě, že za dané zdaňovací období vykazuje základ daně ve výši 0 Kč nebo daňovou ztrátu.