Vydáno: 24. 8. 2016
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období § 38m odst. 1 ZDP Obecně platí, že poplatník daně z příjmů právnických osob je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, a to i v případě, že za dané zdaňovací období vykazuje základ daně ve výši 0 Kč nebo daňovou ztrátu.