Vydáno: 1. 1. 2018
Postoupení pohledávky § 1879 NOZPostoupení pohledávky, a to celé nebo její části, může věřitel uskutečnit i bez souhlasu dlužníka, a to na základě smlouvy a za podmínek stanovených zákonem. Úplatné postoupení se označuje jako prodej pohledávky.