Vydáno: 1. 1. 2018
Smluvní pokuty a penále Pohledávky z titulu smluvních sankcí (např. smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů) ovlivňují základ daně účtujících poplatníků až ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, kdy dojde k jejich zaplacení.